Czekam na Twoją wiadomość

skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na każde pytanie

unka Rafał E. Jodłowski
ul. Osinowa 4,
61-451 Poznań
NIP 7831094616
mBank 97 1140 2004 0000 3602 7742 4434

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest unka Rafał E. Jodłowski, telefon +48 609 550 279.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przedstawienia oferty, w celu jednorazowego kontaktu związanego z ofertą lub w celu odpowiedzi na inne zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rodo. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie może skutkować brakiem reakcji na zapytanie. Odbiorcami danych są wyłącznie pracownicy administratora. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem zapytania/kontaktu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.